کیف انگلیسى؛ معمارى هم بله؟!

اینروزها مجموعه اى در شبکه ١ ایران در حال پخش است که به نوعى تداوم نگاهى است که در مجموعه کیل انگلیسى شروع شد؛ من بعضى اوقات فرصت تعقیب این سریال را از یوتیوب دارم مجموعه اى است نسبتا خوش ساخت حالا با نگاه کارگردانش به موضوع. در اوایل این سریال صحبت سید حسن تقى زاده شد که من یک سرچى کردم از روى علاقه و اینکه بد نیست آدم هر حرفى میشنود یک تحقیقى (بخوانید یک گوگلى) سر ضرب بکند. برایم جالب بود که این آقاى سید حسن تقى زاده بین سال هاى ١٩۴١ تا ١٩۴٧ ریاست افتخارى نهادى را در لندن داشته به نام The Persia Society (The Iranian Spciety) http://www.iransociety.org که هنوز هم با تغییر نام آن از پرشین به ایرانین پا برجا و فعال است والبته اینروزها سفیر سابق بریتانیا در ایران (سفیر همین ٧-٨ سال پیش و نه خیلى قدیم) سر دالتون* آن را هدایت میکند و البته ظاهرا هوز هم همان سیاست ها را تعقیب میکنند، حالا هر چه که هست.

در این میان البته این برنامه شان که قرار است همین هفته دیگر برقرار شود نظرم را جلب کرد: Wednesday 21 November 2012 Architecture of Iran: assimilating the past for the potential future

20121113-084638.jpg

حالا اگر یک کمى به تئورى توطئه باور داشته باشیم و چند تا اسم را به هم وصل کنیم و البته توجه اخیر بعضى مجلات را به معمارى ایران و سمینار هاى فوق پر خرج بعضى دانشگاه ها را در مورد معمارى و شهرسازى ایران جدى بگیریم، چه بسا آدم یه کمى دایى ان ناپلئونى شود و احساس کند که کیف انگلیسى دوباره در راه است.

حالا بعدا بیشتر صحبت میکنیم، فعلا تا همین جا داشته باشید. _____ * http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dalton_(diplomat) تکمله؛ جریان ملوان هاى انگلیسى یادتون هست که، در زمان این سفیر اتفاق افتاد.

/ 0 نظر / 3 بازدید