تذکر آئین نامه اى؛ گروه معمارى و شهرسازى فرهنگستان هنر

داشتم فکر میکردم چقدر کارهاى جالبى در اساسنامه این گروه ذکر شده: http://honar.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=139 گروه معماری و شهرسازی از جمعی از متخصصان و  کار آزمودگان در حوزه‌های مدیریت و  سیاست‌گذاری کلی معماری و شهرسازی،  مسکن، میراث فرهنگی، آموزش معماری و شهرسازی، پژوهش، تاریخ معماری و  مرمت تشکیل شده است. این گروه،   با توجه به   وظایف قانونی فرهنگستان هنر و اساسنامه آن، وظایف زیر را بر عهده دارد:    - نظارت کلان بر وضع معماری و شهرسازی کشور و فعالیت دستگاه های ذی ربط    - تبیین سیاست ها و راهبردهای معماری و شهرسازی کشور و عرضه آن به مراجع ذی ربط    - اعلام مواضع در مواقع حساس و تلاش در جهت‌دهی به دیدگاه های مسئولان و تاثیرگذاری بر فرهنگ عمومی معماری و شهرسازی    - بررسی وضع معماری و شهرسازی در آموزش عمومی    - بررسی وضع معماری و شهرسازی در آموزش تخصصی در مقاطع پیش از دانشگاه    - بررسی وضع معماری و شهرسازی در آموزش عالی    - بررسی وضع حرفه معماری و شهرسازی    - بررسی وضع انتشارات در حوزه معماری و شهرسازی و تلاش در انتشار کتاب های بنیادی در این حوزه با همکاری      انتشارات فرهنگستان هنر    - تلاش در تبیین معیارها و ایجاد شور و نشاط در محیط‌های آموزشی و حرفه‌ای معماری و شهرسازی    - تلاش در قانونمند کردن رقابت های حرفه‌ای معماری و شهرسازی    - تلاش در تعمیق دیدگاه های اهل آموزش و پژوهش و حرفه معماری و شهرسازی و توجه به ارزشهای دینی و فرهنگ بومی رئیس گروه : سید محمد بهشتی شیرازی دبیر گروه :  رضا جان نثاری

------ بد نبود یکى از جناب بهشتى یک گزارشى میخواست بعد از این همه سال توفیق خدمت در این جایگاه با توجه به این شرح خدمات.

/ 0 نظر / 3 بازدید