how do you internationally create an atmosphere of trust

اول یک نگاهی به مفهوم آوت سورسینگ بیندازید: http://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcing این مساله در میان شرکت های معماری چه ایران و چه غیر ایران رواج دارد که البته با توجه به عنوان مطلب در مورد ایران معمولا چندان مشکلی ندارد و معمولا با آشنا بازی و دوست دوستمان که دوستی دارد که در دفتر دوست دوستش پروژه یکی از دوستان دارد انجام می شود، جل می شود. این روش البته در مقیاس جهانی یا حتی کمی فرا منطقه ای چندان کارایی ندارد و معمولا پوروتوکل هایی در این راستا تعریف/عرف شده است که برای حضور در این بازار اجتناب ناپذیر است. مثلا فرض کنید یک دفتر معماری نه چندان بزرگ (که البته این روزها این یعنی ٩٩/٩٩٪ دفاتر معماری دنیا) می خواهد تا سرحد امکان هزینه های انجام/ارائه یک پروژه معماری را کاهش دهد (مثلا مسابقه ای است که ١٠٪شانس دارد و اصولا به نوعی مشغول حرام کردن پول است/بخوانید سرمایه گزاری روی برند) خوب دفتر مشارالیه یک چرخی روی اینترنت می زند و در یکی از از سهل الوصول ترین ترین وبسایت های مربوطه مثلا آرچ دیلی کلیدواژه ایران را جستجو می کند (چون مثلا همسایه دفترشان یک معمار ایرانی است که دائما افاضاتی پیرامون استعداد هموطنانش ارائه می دهد و نامبرده علاقه مند شده ببنی واقعا موضوع از چه قرار است) القصه، با این جستجو: http://www.archdaily.com/search/?cx=018045377813080133324%3Adqvn4mlyefm&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&q=Iran&sa=Search&siteurl=www.archdaily.com%2F&ref= (شرمنده امکان هایپرلینک در مرورگر من در حال حاضر موجود نیست. خودتان یک جوری جفت و جور کنید)

بله با این جستجو می بیند که نه همسایه محترم چندان بیراه نگفتهو استعداد های ناشکفته فراوانی را می شود شکار/دعوت به همکاری/استعدادیابی کرد. صاحب دفتر فوق الذکر که قبلا از همسایه شان شنیده که قیمت خدمات معماری در ایران چیزی در مایه قیمت لباس برند در چین است و اینکه اصولا ایرانی ها حال به هر دلیل بر تمامی نرم افزار های مرتبط اشراف داشته و در شبیه سازی روند های حرفه ای طراحی معماری نیز بسیاری حرفه ای عمل می کنن، عزم خود را جزم می کند که مثلا ارائه بخش یا تمام پروژه شانس ١٠٪ برندگی خود را به اصطلاح آوت سورس کند به یکی از همین استعداد ها که هم از یک طرف هزینه کاهش یابد و باز از همان طرف گرفتار مسائل مدیریت نیروی انسانی و استخدام و سایر بلایای طبیعی مالوف در این سوی آبها نشود و از سوی دیگر پایه فعالیت های جدی تر را با چند همکار آوت سورسی مستحکم کند به سبب باقیات الصالحات مرتبط در آینده دفتر نه چندان بزرگش که دلش می خواهد بزرگ شود. این پروسه البته به گونه ای وین وین یا اینطور که اینروزها ترجمه می کنند برد-برد است یعنی هم به سود صاحب چشم آبی دفتر نه چندان بزرگ هم به سود استعداد چشم مشکی و هم البته چه بسا به سود همسایه چشم قهوه ای (که البته شد:برد-برد-برد و شاید بشود تعداد موقعیت های برد را از این هم بیشتر کرد). خوب البته تا جلسه بعد فرصت دارید به عنوان تکلیف شب به عنوان مطلب فکر کنید و اگر خواستید من را هم از نظرتان مطلع کنید:

/ 0 نظر / 3 بازدید