کشف و کاوش فراگرد طراحی معماری، فصل مشترک فناوری اطلاعات و طراحی

کاوش فراگرد موضوع نسبتا جوانی می باشد که بین هوش محاسباتی و داده کاوی (استخراج اطلاعات نهان و یا الگوها وروابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها) از یک سو و مدل سازی فراگرد و تحلیل از دیگر سو قرار می گیرد. هدف کاوش فراگرد کشف، مانیتور و ارتقای فراگردهای واقعی از طریق استخراج دانش از داده های ذخیره شده قابل خوانش از سامانه های اطلاعاتی است. کاوش فراگرد بیشتر به آنالیز فراگردها با استفاده از داده های رویداد می پردازد. تکنیک های کلاسیک داده کاوی نظیر خوشه بندی، طبقه بندی، کاوش قانون و... برروی مدلهای فراگردی کسب و کار تمرکز ندارند و فقط برای آنالیز گام مشخصی در فراگرد کلی استفاده می شوند. کاوش فراگرد برروی فراگردهای انتها به انتها تمرکز داشته و امکان پذیر هم می باشد چراکه داده های در دسترس رویداد، روز به روز بیشتر می شوند و تکنیک های کشف فراگرد جدید و همچنین تکنیک های چک کردن همخوانی هم در حال توسعه روز افزون می باشند. تکنیک های کاوش فراگرد از داد ه های وقایع ثبت شده (پروتوکل آنالایزیز) برای کشف و آنالیز و ارتقای فراگردهای کسب و کار استفاده می شود. هر رویداد در یک رویداد ثبت شده به یک فعالیت اشاره دارد و مرتبط با یک مورد (نظیر یک نمونه فراگرد) می باشد.

یکی از پرچالشترین مسائل موجود در کاوش فراگرد، کشف فراگرد است؛ معمولا بر‌اساس یک مجموعه مرتبط از وقایع ثبت شده در گذشته، مدلی فراگردی ساخته می‌شود که رفتار مشاهده شده در وقایع را در‌برمی‌گیرد. کشف فراگرد کاربردهای زیادی در سازمانهای مختلف دارد و تا کنون ابزارهای زیادی در این زمینه تولید شده است. با گسترش تکنولوژی اطلاعات بسیاری از این سازمانها بدنیال یکپارچه کردن سیستم های خود با استفاده از سیستم های گردش کار می باشند. برای تبدیل این سیستم ها به یک سیستم یکپارچه باید کلیه فراگرد ها استخراج و با استفاده از سامانه طراحی فراگرد دوباره طراحی شوند. در حوزه فناوری اطلاعات، می توان بسیاری از فراگردهایی را که به صورت واقعی در حال اجرا در سازمان می باشند شناسایی کرد و علاوه برآن گلوگاهها و مسائل جاری آن ها را نیز مشخص نمود. کاوش فراگرد مهمترین ابزار برای سازمانهای مدرنی است که نیاز به مدیریت مناسب فراگردهای عملیاتی دارند. علی رغم کاربردی بودن کاوش فراگرد، هنوز چالش های عمده ای پیش رو می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ در ذیل به این چالش ها اشاره شده است:

چالش اول: یافتن، ادغام کردن و تمیز کردن داده های رویداد

داده های سازمانی غالبا اوبژه محور می باشند و نه فراگرد محور. داده های رویداد ممکن است ناکامل باشند. یکی از رایج ترین مشکلات این است که رویدادها به صورت صریح به نمونه های فراگرد اشاره نمی کنند. داده های رویداد ممکن است حاوی اطلاعات پرت باشد. منظور از داده های پرت نمونه هایی است که از الگوی عمومی پیروی نکرده و به ندرت اتفاق می افتند. برای حل این مشکل نیاز به ابزارهای بهتر و متدولوژی های مناسب تر می باشد.

چالش دوم : استفاده از داده های رویداد پیچیده ای که ویژگی های گوناگونی دارند

داده های لاگ ممکن است که ویژگی های خیلی متنوعی داشته باشند. بعضی از داده های لاگ ممکن است که آنچنان بزرگ باشند که رسیدگی به آنها دشوار باشد و بعضی از آنها ممکن است آنقدر کوچک باشند که نتوان نتایج قابل اطمینانی از آنها استحصال کرد.

چالش سوم : ایجاد شاخصه های ارزیابی

کاوش فراگرد تکنولوژی نوظهوری است؛ همین امر نشان می دهد که چرا نیاز به شاخصه های ارزیابی وجود دارد. به عنوان مثال تاکنون دهها تکنیک کشف فراگرد ارائه شده است اما گزارش دقیقی از کیفیت این روش ها در دسترس نمی باشد. علی رغم اینکه تفاوت های زیادی در کارایی و عملکرد این تکنیک ها وجود دارد، ارزیابیشان کار دشوار و پیچیده ای است. بنابراین نیاز به داده های استاندارد و همچنین معیارهای کیفیت مناسب به شدت احساس می شود. البته در این زمینه کارهای محدودی انجام شده است. از جمله معیارهای ارزیابی ارائه شده به چهار معیار سازگاری، سادگی، دقت و عمومیت می توان اشاره نمود.

چالش چهارم : مواجه با رانش مفهومی

عبارت رانش مفهومی در حوزه کاوش فراگرد به موقعیتی اشاره می‌کند که در آن فراگرد در عین حال که در حال آنالیز شدن است، تغییر نیز می کند. به عنوان مثال در ابتدای یک فایل لاگ، ممکن است که دو فعالیت همزمان باشند در حالیکه در ادامه در لاگ این دو فعالیت ترتیبی شوند. فراگرد ها به دلایل مختلفی ممکن است تغییر کنند. بعضی از این تغییرات بنابه دلایل تغییرهای دوره ای می باشد و بعضی از تغییرات هم به واسط تغییر شرایط رخ می دهند. این تغییرات برروی فراگرد تاثیر می گذارند و ضرورت دارد که به آنها توجه شود. تعداد کمی از فراگرد‌ها در حالت ثابت می‌باشند و فهم رانش مفهومی دارای اولویت بالایی در مدیریت فراگردها می‌باشد.

چالش پنجم : ارتقای پیش فرض‌های نمایشی که در کشف فراگرد استفاده می شوند

چالش ششم : برقراری تعادل بین معیارهای کیفیت نظیر سازگاری، سادگی، دقت و عمومیت

غالبا داده های ثبت شده کامل نیستند. مدل های فراگردی معمولا محدودیتی برای تعداد نامحدود نمونه فراگرد ندارند. از طرفی، بعضی از نمونه ها هم نسبت به سایرین، رخداد بمراتب کمتری دارند. تصور داشتن داده های کامل، در عمل امکان پذیر نیست. وجود داده های نویز (داده های با رخداد کم) بر پیچیدگی ها می افزاید. ساخت مدل برای رفتارهایی که به ندرت رخ می دهند (داده های نویز) کار بسیار دشواری است. در این گونه موارد، برای پردازش این دسته از رفتارها بهتر است که از چک کردن مطابعت استفاده شود. نویز و ناکامل بودن، کشف فراگرد را به یکی از پرچالش ترین مسائل تبدیل کرده است. تعادل برقرار کردن بین معیارهای سادگی، سازگاری، دقت و عمومیت داشتن کار پرچالشی است. به همین دلیل اکثر تکنیک های قدرتمند کاوش فراگرد پارامترهای متنوعی را فراهم می سازند.

چالش هفتم: ترکیب کاوش فراگرد با سایر روش های آنالیز

یکی از چالش‌ها نحوه ترکیب روش‌های آنالیز نظیر داده کاوی و یا تحقیقات عملیاتی با کاوش فراگرد می باشد. به عنوان مثال شبیه سازی را در نظر بگیرید. کاوش فراگرد برای یادگیری یک مدل شبیه سازی بر مبنای داده های قدیمی می تواند استفاده شود. متعاقبا، مدل شبیه سازی برای پردازش های روی خط می تواند استفاده شود؛ همچنین خیلی مطلوبست که روشهای کاوش فراگرد را با آنالیزهای تصویری ترکیب نماییم. در پردازش داده‌های بزرگ، آنالیز‌های بصری می‌تواند از توانایی انسان برای شناسایی الگوها در داده‌های بدون ساختار استفاده کند.


/ 0 نظر / 3 بازدید