بزرگداشت لازم؛ محمدرضا جودت

با توجه به سوابق ایشان واقعا جاى تعجب است که این دوستان دست به بزرگداشت چرا به ایشان توجه نمی کنند؛ به قول یکى از مخاطبان (على قرقى) مجله معماى که ایشان منتشر میکنند واقعا ارزشمند ترین مجله معمارى در حال حاضر ایران است والبته یادش بخیر که زمانى کتاب هاى ارزشمندى توسط دفتر ایشان منتشر شده و البته معمارى را هم خیلى خوب بلد هستند، اصولا من اگر وقت داشتم یک کتاب در مورد ایشان و آثار و مجموعه فعالیت هایشان مینوشتم.

کلا اگر ١٠ نفر آدم کاربلد در معمارى ایران باشد (که حتما بیشترند) ایشان یکى از آنها است. کلا آدم درجه یکى است.

20121113-090653.jpg Copyright © BHY

/ 0 نظر / 3 بازدید