راهبرد؛ معمارى ایرانى اسلامى

دوستان اول یک تعریفى از راهبرد داشته باشیم: http://fa.wikipedia.org/wiki/راهبرد و این تقسیم بندى زیبا را هم ببینیم: "راهبرد عالیترین سطح از میان سطوح ۴ گانهٔ مدیریت است. که این ۴ سطح عبارتند از:

۱. سطح راهبردی ۲. سطح عملیاتی ۳. سطح تاکتیکی ۴. سطح تکنیکی " ------ خوب حالا وقتى جناب فرامرز پارسى یک جورهایى آیه یاس در مورد معمارى اسلامى بخواند (http://www.memarinews.com/Pages/News-9341.html) یا شخصى دیگر مثلا بخواهد حرف هاى رییس شوراى شهر را که قاعدتا راهبردى صحبت میکنند زیر سوال ببرد (http://www.memarinews.com/Pages/News-9599.html) و اصولا فرهنگستان هنر تا همین چند وقت پیش کارش این بود که چوب لاى چرخ بحث معمارى اسلامى بگزارد (مصاحبه هاى مربوطه حتى در نت موجود است) من خواهم گفت که دوستان ارجمند اصولا در معمارى کار نشد ندارد و مثال هاى زنده اش هم هست که معمارى ایرانى اسلامى حال به هر ترتیبى ممکن است. مثلا فرهنگسراى دزفول اثر فرهاد احمدى (روى عکس که بزنید مطلبى قدیمى از من در مورد آن میبینید؛ بنده خدا احمدى فکر نکنم این روزها دیگر اینطور معمارى کند از ترس بعضى شبه انتلکتوئل هاى شش آتشه) 20121031-083802.jpg

نمونه دیگر در این راستا شهر جدید شوشتر است کار دیبا که سال ها به احاظ رویکرد ایرانى اسلامى زبانزد بوده است:

http://www.iran-eng.com/showthread.php/376530-شوشتر-نو-نگاهی-به-یک-شهر-جدید

خداییش خودتان این دو تصویر زیر را مقایسه کنید که هر دو کار فرهاد احمدى است؛ کدام به کار ما بیشتر میخورد و به اصطلاح انعکاس هویت ماست و فاخر است. بگزارید فارغ از جنبه هاى ملى به قضیه نگاه کنیم، اگر مثلا آن اثر مخروطى را در یکی از کشورهاى همسایه که به لحاظ فرهنگى از جهان غرب به مانزدیکترند، بسازند مضحک به نظر میرسد. من میل به پیشرفت ایرانى ها را درک میکنم ولى خوب این موضوع باید محتوایى رخ بدهد که میدهد نه گرته بردارى فرمال دست چندم.20121031-085751.jpg

این آقاى پارسى خودش مرمت کار است ومعمارى اسلامى و دروس مرتبط را تدریس میکند و در مجله معمار هم مقاله چاپ میکند، خودش هم با بهروز منصورى شراکتا دفتر دارند واصلا همکلاس بوده انددر علم و صنعت، از ایشان بعید است که اینطور صحبت کنند (رفتم تو فاز نصیحت) خوب ایشان سعى کنند که بروند براى این راهبرد برنامه عملیاتى و تاکتیکى وتکنیکى تهیه کنند و یا فرهاد احمدى که خودش این کاره است برود با شوراى شهر صحبت کند و یک سرى چارچوب تعریف کنند. ببینید این نمیشود معمارى دستورى، این میشود خواسته هاى کارفرما یا نگاه راهبردى کارفرما که قاعدتا باید اجرا شود. باور بفرمایید اگر این نگاه راهبردى را به همین معمار هایى که مورد تقلید معماران ایرانى هستند بدهند، فالفور ما به ازاى فیزیکیش را میدهند و نمیشینند هى گیر بدهند که نمیشود و فلان وبیسار. میشود، باور بفرمایید میشود.

مثلا همین مالزى که خوشبختانه ویزا هم نمیخواهد، خرج سفرش هم کم است، بروند پوتراجایا را ببینند، تایید خواهند کرد که میشود. یا مثلا موزه هنر دوحه قطر که توسط یک معمار معروفى هم طراحى شده که اصلا در باغ معمارى ملى منطقه نبوده ولى خوب خواسته کارفرما را به خوبى تامین کرده، خوب این یعنى کار بلد بودن، نه اینکه هى نق بزنى که نمیشود، نگو نمیشود بگو من این کاره نیستم.

آدرس زیر را که مراجعه کنید آثار برگزیده مسابقه موزه ملى افغانستان را گزاشته که معمار ها هم اروپایى هستند ولى به جاى نق زدن، کم و بیش خواسته هویتى کارفرما را فهمیده اند. ببینید پس میشود ملى معمارى کرد، البته آسان نیست و صد البته نق زدن راحت تر است.

http://www.archdaily.com/282680/national-museum-of-afghanistan-competition-entry-matteo-cainer-architects/

حالا معمار ایرانى (نسبتا تو بوق) چه کار میکند؛ با صد بد بختى کارمسجد کنار تاتر شهر را میگیرد (تاتر شهرى که پر است از موتیو هاى ملى و همویتى) بعد چه طراحى میکند، بگزریم که نامبرده میخواهد از Mangera Yvars Architects عقب نماند.

20121031-092708.jpg

خوب نتیجه اش این میشود که نامبرده هى باید آسمان ریسمان کند که معمارى ملى ممکن نیست، آن هم براى مسجدى که در شاخص ترین جاى شهر است، میتوانست این اثر یک اپرا هال باشد در لندن، به زبان دانشجوى سال یک فهم، فرم و محتوا هماهنگ نیست، حالا معمار میتواند باقى عمر حرفه ایش را دلیل بتراشد که ال وبل ولى وقتى نیست یعنى نیست. من میگویم که قحط السواد معمارى بین دوستان توى بوق بى داد میکند.

/ 0 نظر / 3 بازدید