معمارى خیلى خیلى معاصر؛ همه تخم مرغ ها را در سبد پرامتریک نگزارید

معمولا با مدتى تاخیر موج هاى معمارى (ترند) به ایران میرسند و البته با تاخیرى خیلى بیشتر حذف میشوند؛ در حالى که تقریبا پنبه معمارى پرامتریک در دنیا زده شده و کم کم کسى براى این بحث هاى فرمال میرود که تره هم خرد نکند (این جمله اشکال دستور زبانى دارد و صطلاح "میرود که" غلط است) در ایران ملت تازه دارند گرم میشوند و با موضوع حال میکنند و چپ و راست سمینار و کارگاه برگزار میشود. ول کنید آقا به قول یکى از دوستان که میخواست سوغاتى بخرد و میگفت مارک اچ اند ام در ایران اعتبار دارد

/ 0 نظر / 3 بازدید