پیشگویى؛ BIG آنقدر ها هم big نیست

واقعیت این است که دقیقا مثل هجوم ملت به بازارهاى مختلف، گاها صرفا به سبب همرنگى با جماعت و نه با منطقى استوار، رویکرد به گروه هاى مختلف معمارى هم بین هموطنان معمار تابعى از روند رایج شده است. اینروز ها به طرزى عجیبى این شرکت نسبتا کوچک معمارى و البته نه چندان خلاق ولى بسیار توى بوق، مورد توجه گروهى از فعالان متوسط عرصه کمى تا قسمتى فرهنگى معمارى کشور قرار گرفته و به تبع آن سیاق مالوف بلیت فروشى شروع شده است. واقعا نمیدانم استقبالى هم در کار باشد یا نه ولى عحیب خواهد بود که ملت پول خود (یا پدرانشان) را بدهند تا مخاطب کامپین تبلیغاتى یک گروه معمارى نوپا که حریصانه میتینگ برگزار میکند قرار گیرند. این نوع اتفاقات در بهترین حالت به صورت رایگان برگزار میشود چه، هدف اصلى تبلیغ و پروسه اخذ پروژه خود دفتر معمارى است و نه چندان رویکرد آکادمیک. چنان شده که افراد دست چندم دفاتر نیز مورد توجهند و دیگر مسولین دفاتر افتخار تشریف فرمایى را نمیدهند و البته باز ظاهرا جمعیت مشتاق دست افشان حاضر شده و بلیت هاى اخیرا میلیون تومانى را ابتیاع میکنند و لابد توسعه میدهند دانش معمارانه شان را. به اعتبار نتیجه و بدون برخورد اعتبارى با کیفیت موضوع مطروحه در به اصطلاح رایج اینروزها "کارگاه تخصصى"، آنچه حادث میشود رشد خرده فرهنگى کاسبکارانه است بین برگزارکنندگان چنین نشست هایى که البته دست بعضى را نیز به طور نسبى به دهان هایشان میرساند و کلاه دارشان میکند از این نمد نخ نما.

/ 0 نظر / 3 بازدید