رقابت طراحی نمای برج‌های هزاره سوم بهترین در دهه اخیر

با توجه به محدودیت ها موجود یک مسابقه آبرومند و کامل بود و البته با قریب ١٠٠٠ ثبت نام کننده و حدود ٧٠ شرکت کننده در مرحله دوم، بدون شک میتوان عنوان بهترین مسابقه معماری دهه اخیر معماری ایران به مسابقه نمای برج‌های هزاره سوم اطلاق کرد.

http://www.tmts.icae.ir/

/ 0 نظر / 3 بازدید