موسسات مطالعاتى و پژوهشى نوظهور١؛ شروع رقابت براى سهم بازار تا سال ١۴٠٠

اینروز هااینجا و آنجا نام موسساتى به گوش میخورند که غالبا در قالب موسسه غیرتجارى ثبت شده و البته باز هم غالبا آبشخورى متحد و متشکل از صاحبان/مدیرانى از یک گروه مشخص (بعدا در این مورد خواهم نوشت) هستند. شاید به گوشتان جلسات به ظاهر نه چندان مورد استقبال عموم فعالان خورده باشد، جوایز کتاب سال و تقدیر ها و مراسماتى از این دست یا عناوینى در مایه هاى گفتمان تهران شهر فلان و بیسار... (سرى به صفحات تازه راه افتاده فیس بوک بزنید، موضوع دستتان می آید). اینها که به ظاهر چندان انتفاعى نیز به نظر نمیرسند و حتى با حضور ٢٠ نفر هم منعقد میشوند و به ظاهر با همکارى دو یا چند موسسه البته اغلب با هیات مدیره واحد برگزار میشوند، اینها جریانى است که اگر اخبار ٢ سال اخیر را رصد کنید متوجه حرکتى خواهید شد که تداوم آن به نهاد هاى تصمیم ساز و سهم خواهى از آنها ختم شده/خواهد شد. در هر حال به نظر میرسد ٧ سال اخیر که براى عده اى خالى از رونق سپرى شده، زمان مناسبى بوده تا شروعى مجدد را برنامه ریزى کنند و البته این بار در قالب پروژه هایى مطالعاتى که صد البته بسیار شیک تر و کم دردسر تر خواهد بود.

حضور افرادى ثابت در موسسات و شرکت هایى که همگى فله اى و تقریبا همزمان به ثبت رسیده اند، بیشتر به طنزى تلخ در حوزه معمارى و شهرسازى کشور و به اصلاح توسعه لابى گرى میماند تا دغدغه توسعه این عرصه: (به این لیست توجه فرمایید و اگر کنجکاو شدید اعضاى اصلى آنرا از اداره ثبت استعلام کنید)

شرکت بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان، موسسه مطالعاتی جهانباغ ایرانیان، موسسه توسعه مطالعات بین المللی فاطر، موسسه مطالعات منظر پایدار، موسسه تهران-مطالعات کلانشهر، موسسه میراث مشترک مطالعات پایه سرزمین، موسسه مطالعاتی فرزان زهرا حقیقی، موسسه توسعه مطالعات سازه های آشوری، موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی معاصر ....

/ 0 نظر / 3 بازدید