یومیه؛ وقتى یک کنفرانس زیادى بین المللى بشود!

یک نگاهى به کمیته برگزارى این سمینار می اندازم و برگزارکننده کلفتش را برانداز میکنم؛ عجب

http://www.urban-change-in-iran.org/pages/committees.html

واقعا خبریه؟! حالا بعدا معلوم میشه فعلا داشته باشید این رو

http://www.urban-change-in-iran.org

20120924-151940.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید