لزوم همگرایی بین پایگاه های اطلاع رسانی معماری ۱

در حال حاضر چند پایگاه اطلاع رسانی معماری به فارسی هست که عمدتا به تولید محتوا (و نه صرفا بازتولید آن) مشغولند.

من سایت های زیر را رصد کردم:

معماری نیوز

معمار نیوز

معمار نت

اتود

آرونا

شما اگر مورد دیگری سراغ دارید لطفا در نظرات با لینک قرار دهید. توجه کنید شرط رویکرد تولیدی از نوع متنی (خبر، مقاله، گزارش، نقد، ترجمه و...) در محتوای معمارانه و نیز فعالیت در قالب بخش خصوصی برای این لیست وجود دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید