جستجوهای اینترنتی؛ "Center of Contemporary Urbanity"

در خبری از معماری نیوز خواندم:

٬مرکز پژوهش های شهرنشینی معاصر "Center of Contemporary Urbanity" CCU) مرکزی علمی و پژوهشی در زمینه معماری، شهرسازی، و فرهنگ معاصر شهری است. این مرکز تحت حمایت علمی، پژوهشی، و معنوی برنامه تخصصی متروپولیس در معماری و شهرسازی در بارسلون، اسپانیا به فعالیت می پردازد. هدف این مرکز آن است که با ارائه خدمات علمی و پژوهشی دقیق و خلاقانه و تعریف رویدادهای نوین در زمینه معماری، شهرسازی و علوم و مدیریت شهری گامی در جهت ارتقاء فرهنگ و بهبود کیفیت و تجربه زندگی در شهرها و سکونتگاه های انسانی و احیا و بازتولید مدنیت در شهرهای معاصر بردارد...٬


جستجوهای اینترنتی من پیرامون "Center of Contemporary Urbanity" حاصلی در بر نداشت. خوب است دوستان معماری نیوز دقیق تر عمل کنندو یا اینکه سوابقی از ٬ارائه خدمات علمی و پژوهشی دقیق و خلاقانه و تعریف رویدادهای نوین در زمینه معماری، شهرسازی و علوم و مدیریت شهری گامی در جهت ارتقاء فرهنگ و بهبود کیفیت و تجربه زندگی در شهرها و سکونتگاه های انسانی و احیا و بازتولید مدنیت در شهرهای معاصر٬ این مرکز ارایه دهند.

==========

پسنوشت؛ بد نیست این مطب را هم ببینید:

از قلب لندن تا شهر اسلامی، اگه می تونی، منو بگیر

 

/ 0 نظر / 3 بازدید