تسلیت

سهیل عزیز من را در غمت شریک بدان. سهیل کارآگاه، چندین سال است که همیشه حضورش را احساس میکنم و یکى از بهترین دوستانم میدانمش. خدا روح جناب دکتر على کارآگاه پدر دوست خوبمان را قرین رحمت کند و به سهیل عزیز صبر دهد.

/ 0 نظر / 3 بازدید