مجلات معمارى؛ مجله طراح

اینکه فعالان عرصه معمارى که صاحبان دفاتر معمارى هستند و اصولا از نفس معمارى ارتزاق میکنند، به انتشار مجلات معمارى بپردازند که به حسب ماهیت در حوزه ژورنالیسم و ادبیات یا پژوهش و مسایلى از این دست دسته بندى میشود و حداقل هاى بی طرفى را باید رعایت کند، نکته اى است که بیشتر در ایران اتفاق میفتد و خیلى مضحک خواهد بود کف فى المثل ظه حدید مجله اى معمارى منتشر کند و صاحب امتیاز آن باشد و یا حتى معماران متوسط هم در این عرصه ورود نمیکنند (هر چند کاسبى بدى هم نباشد). شاید همین نکته موجب شد که پدر معنوى مجلات معمارى ٣٠ ساله اخیر ایران، سید رضا هاشمى، وقتى خواست بعد از معاونت وزارت به ارتزاق در بخش خصوصى معمارى به صورت جدى ترى بپردازد، حداقل به صورت رسمى، پار خود را از مجله معمار و موسسه معمارنشر بیرون کشید و امتیاز آن را واگذار کرد؛ عملى هوشمندانه که حکایت از اشراف هاشمى به ماجرا داشت. اما این روز ها ظاهرا همه تجربه هاشمى را ندارند و با جذب چند اسم و دست و پا کردن گروهى مجله هوا میکنند و البته در اصل بولتنی برا توسعه شبکه روابطشان راه می اندازند و پروسه نان قرض دادن هاهم شروع میشود.

بااین مقدمه، خبرى دیدم که ظاهرا نشریه طراح هم نخواسته از قافله معمار عقب بماند و مدیر محترم مشازر نقش پارسه که با حفظ سمت مجله معمارى هم تولید میکنند قصد دارند یکى مسابقه اى علم کنند. صرف نظر از اینکه اینروز ها هرکارى مجله معمار کرده و میکند، طابق النعل بالنعل، الگوبردارى میشود، مشارالیه فراخوانى هم در شماره ۶ نشریه اشان داده اند که ملت انتقاداتشان را از سایر مسابقات بفرستند تا ایشان بعد از تایید مشاورشان منتشر کنند؛ یعنى به عبارت مالوف "من خوبم تو بدى" ماجرا را هم از همین حالا کوک کرده اند!

در هر حال عجیب است که ایشان هنوز پروسه دعوت از معماران بى پروژه ایرانی الاصل خارج از کشور و بلیت فروشى براى کارگاه هاى تخصصى با ارائه گواهى نامه معتبر را شروع نکرده اند که البته آن هم کارى نان و آب دار است. نگاه کلى به تعرفه هاى آگهى و یک حساب سرانگشتى، طراح را داراى پتانسیل جذب بالغ بر یکصد میلیون تومان آگهى در هر شماره میکند که این درآمد ناخالص سالیانه اى بالغ بر ۴٠٠ میلیون تومان و قریب ٣٠٠ میلیون خالص را به همراه خواهد داشت؛ تجارتى که نوعا این روزها براى چهره هاى جویاى نام داراى مدرک معمارى جذاب است و با افزایش قیمت ارز (هرچند عکس آن گمان میرود) رشد قارچى مجلات معمارى را به همراه خواهد داشت و معمارینویسى را به یک حرفه تمام عیار در این عرصه تبدیل خواهد کرد.

20121029-095108.jpg

در آخر متاسفانه باید بگویم که حقیر سال هاست در جستجوى مجله اى به معناى واقعى کلمه حرفه اى در حوزه معمارى در ایران هستم (اینکلودینگ ماى اون مگزینز) که آدم افتخار کند که مقاله اش در آن منتشر شود؛ اگر میشناسید خبرم کنید.

/ 0 نظر / 3 بازدید