مدیریت معمارانه

Starting your own firm is really more about being a good entrepreneur than being a good architect

بله این واقعیتى است که یک دفتر معمارى بیشتر بر حول محور قابلیت هاى کار آفرینى[١] شما حرکت مى کند تا تا توانایى هاى معمارانه؛ و البته معمار ها هم معمولا نه درس این کار را مى خوانند و نه تجربه لازم را دارند و صد البته اشتباه هاى کلاسیک هم همیشه در کمینند: معماران بدهى بالا مى آورند، اهداف راهبردى ندارند، در حواشى حرفه سیر مى کنند، برنامه توسعه اى ندارند، دست به دامان زد وبند مى شوند و هزار و یک بلاى خانه مان سوز که مسیر توسعه پایدارشان را سد مى کند و نهایتا ورشکستگى و از آن بدتر سرخوردگى.

خود راه اندازى [٢]، روشى که امتحان خود را پس داده است خودراه اندازى یک روش کلاسیک براى شروع دفاتر معمارى است. صرف نظر از مفهوم کنایى واژه انگلیسى بوت استرپینگ، خود راه اندازى یعنى اینکه شما کلیت کسب و کار را بدون بهره جستن از منابع مالى خارج از محدوده کارآفرینان راه اندازى کنید [٣]؛ و این البته تکنیک هاى مرتبط را خواهد داشت: There are different types of bootstrapping: Owner financing Sweat equity Minimization of the accounts receivable Joint utilization Delaying payment Minimizing inventory Subsidy finance Personal Debt

٧ اصل را از یاد مبرید

١. ارزان باشید و ارزان بمانید: اصولا یکی از اصلى ترین مزایاى نسبى شما به عنوان یک دفتر کوچک معمارى ارزان بودن شما در عین کیفیت قابل قبول است. مطمئن باشید ارائه قیمت هاى پرت و پلا به هیچ وجه معادل کیفیت بالاى شما ارزیابى نمى شود و مشترى را مى رماند. اصولا یکى از دلایل رجوع به شما براى کار ارزان بودنتان است. ارزان باشید ولى پولتان را نقد بگیرید. مشترى را با کیفیتى که در قبال یک قیمت معقول دریافت کرده است تحت تاثیر قرار دهید. براى ارزان بون البته باید هزینه هایتان را مدیریت کنید و با دندان طمع هم کنار بیایید. در مورد ایده آل هاى مالیتان کمى صبور باشید. در مورد هزینه هاى راه اندازى هم ماجرا را ارزان برگزار کنید و پولتان را صرف تیر و تخته نکنید. یک دفتر کوچولو با ٣ شریک کوچولو نباید بیشتر از ۴/۵ میلیون تومان برایتان آب بخورد که البته ٣ ملیون این رقم هم مربوط به پول پیش دفتر کوچولوى شما است. از دفاتر مشارکتى استفاده کنید و پولتان را حرام خرید ابزارهاى رایانه اى که هر ساعت دموده مى شوند نکنید.

٢. خودتان کارتان را راه بیندازید خوشبختانه در ایران خدمات مدیریتى به طرزى باورنکردنى ارزان است. ثبت شرکت اگر هم نخواهید خودتان را علاف کنید با ارقامى بسیار نازل انجام مى شود (حتما شرکت ثبت کنید و به اصول کلاسیک فعالیت هاى تجارى پایبند باشید) و با سرمایه مضحکى در حد ١٠٠ هزارتومان قابل راه اندازى است. هزینه حسابداریدر حد شوخى است و اصولا به حد ساعتى فلان قدر هم نمى رشد ومعمولا به صورت یک جا و با دادن رقمى نازل قابل حل است. هزینه راه اندازى وبسایت و چاپ کارت وسربرگ و غیره هم که اصولا قابل چشم پوشى است. فراموشنکنید که اینها مزیت هاى نسبى کار کردن درایران است که رقباى اروپایى شما خوابش راهم نمى بینند. پس ارزان کار کردن براى شما هم چندان دشوار نخواهد بود. آفتابه لگن را توسعه ندهید وبه شام و ناهار بیندىشید.

٣. مشاوره بگیرید لطفا چرخ را دوباره اختراع نکنید! اصولا بپذیرید که از نظر آمارى هم که شده بعضى ها بیشتر از شما سرشان مى شود؛ پس یاد بگیرید که یاد بگیرید.

۴. ادب را از بى ادب و تجارت را از ورشکستگان بیاموزید معمولا فیلم بد به لحاظ تکنیکی مى تواند آموزنده تر از فیلم خوب باشد. شکارچى تجربه هاى ناموفق باشید و تحلیل گر شکست. اصولا این خیلی خوب است که آدم بتواند تشخیص بدهد کجاى کار ملت ایراد دارو، نه براى جار زدن بلکه براى عدم تکرار آن.

۵. کوچک شروع کنید و البته کوچک هم بمانید شاید بتوان این حکم کلى را صادر کرد که کوچک بهتر است؛ حال البته نه در مورد هر چیزى ولى در مورد دفاتر معمارى کوچک بودن و غیر متمرکز بودن یک حسن یا مزین نسبى است. کوچک باشید ولى بزرگ فکر کنید؛ شکر خدا اینروزها فناورى این امکان را در اختیار همگان (یعنى حتى رقباى شما) قرار داده است که کوچک باشند و کارهاى بزرگ ارائه دهند. بغیر از موارداستثنا معمولا در قضاوت چشمى نتایج دفاتر بزرگ وکوچک چندان تفاوت نمى کند و مى دانیم که متاسفانه یا خوشبختانه بیشتر قضاوت ها در عرصه معمارى چشمى است. نرم افزارهایى هستند که به شما شانس مدیریت غیر متمرکز را مى دهند و به کوچکیتان کمک مى کنند [۴]. مى دانیم که شما معمولا احترامى براى حقوق مولف قائل نیستید پس کمى حوزه دیدتان را گسترش دهید. برنامه هاى مدل سازى سه بعدى و دو بعدى تنها نرم افزارهاى موجود در اداره و ارائه یک اثر معمارى نیست.

۶. منعطف باشید شما در حال راه اندازى یک دفتر معمارى کوچک هستید، به همین سادگى. نه با کسى تسویه حساب مى کنید و نه قرار است افتخار بیافرینید! ساده باشید چه در باجه یک بانک چه در دفترتان و البته از نوع منعطف. وقتى به ساختار پیچیده مشاوران بزرگ نگاهى بیندازید و اینکه حتى آنها در خیلى موارد مجبورند کارهایشان را به امثال شما برون سپارى [۵] کنندمتوجه مى شوید که این انعطاف و سادگى برگ برنده اى حیاتى براى شما است. اینروز ها راه هایى براى حتى ایزو شدن دفاتر کوچک با اولویت دادن به انعطاف و سادگى پیش بینى شده است. انعطاف به معنى غیر استاندارد بودن فرآیند امور دردفتر شما نیست بلکه به معناى داشتن استانداردهاى منعطف و پیش بینى انعطاف در نفس فرآیند به عنوان یک عامل کلیدى است.

٧. برنامه ریزى مداوم توسعه اى را فراموش نکنید بعضى اوقات بخت با شما یار است و کارهاى زیادى به شما رجوع مى شود؛ جوگیر نشوید و فراموش نکنید تمام این موفقیت ها مى تواند موقتى باشد. جلسات هفتگى آنالیز نحوه عملکردتان و بررسى نقاط ضعف و قوتتان [۶] را فراموش نکنید. رویکرد راهبردى [٧] و تعاریف توسعه اى کوتاه،میان و بلند مدت از نان شب برایتان واجب تر است.

١. http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneur ٢. http://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping ٣. http://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(business)#Financial_Bootstrapping ۴. http://www.bqe.com/default_ao.asp ArchiOffice is an office and project management software for architects. It is a networkable, multi-user solution which operates on both PCs and Macs. It was created by Architects, for Architects, and has continued to evolve to meet the needs of a growing customer base world-wide. ArchiOffice takes all the disparate pieces of information in your office and organizes them in a most remarkable way by offering solutions such as contact management, document management, task and project management, time and expense tracking, billing and reporting. ۵. http://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcing ۶. http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis ٧. http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning

/ 0 نظر / 3 بازدید