تسلیت. براى معمارى که صداقت معمارانه داشت و خودش بود

درگذشت بهروز احمدى رو تسلیت میگم. چند مصاحبه اى بعضا منتشر نشده با ایشون دارم البته متعلق به سال ها قبل شاید منتشر کردم. اگر واقع بینانه نگاه کنیم دفتر شارستان بین دفاتر مشاور موفق ایران قرار داره وایشون هم جزو ١٠٠ معمار تاثیر گزار معاصر ایران قرار میگیرند. از نسل معمارهاى دهه ۴٠ و ۵٠ تولیدى دانشگاه تهران. معمارهایى در رده کلانترى، زین الدین، قهوه اى، میرمیران و... . نکته نه چندان دلچسب در شخصیت معمارانه ایشون (هرچند به سنت ایرانى عادت نداریم بعد از رحلت شخصى تحلیل انتقادى کنیم ولى این نکته رو به خودشون هم گفتم) رویکرد تحقیر آمیز ایشون به تئورى معمارى و بالاخص مقوله نقد معمارى بود. تا به حدى کهایشون اصولا مقوله نقد معمارى رو به رسمیت نمیشناختن و جا به جا به این امر اشاره داشتن. نقطه عطفاین اشارات تحقیر آمیز (اگر دوستان به خاطر بیارن و حضور اشته باشن) دعوت از ایشون به عنوان منتقد در یکى از جلسات خانه هنرمندان بود که البته به نوعى نقض غرض منتهى شد با رد مقوله نقد معمارى از جانب معمارى که در جایگاه منتقددعوت شده بود. در دیدى عام اداره یک مشاور مقولهاى متفاوت از نفس معمارى (حداقل در ایران) تلقى میشه و چه بسا معمار به اوج شکوفایى نرسه و البته احمدى هم از این قاعده مثتثنا نبود و قریب ۵٠ سال حضور حرفه اى در عرصه معمارى با ضریب نفوذى در حد یک مشاور نسبتا مطرح در کنار عضویت در مجامعى بعضا کلیدى، چه بسا ناظر رو متوقع تر کنه. در هرحال حتما ایشون هم دفاعیاتى دارند که متاسفانه دیگر در کنار جامعه معمارى ایران نیستند. روحشان شادو خدایشان رحمت کناد.

یک مصاحبه صوتى با ایشون: http://report.aruna.ir/archives/2007/Feb/%209/974.php یک مصاحبه جالب با ایشون: http://yousefi.persianblog.ir/post/1872 تکمله: عمدتا از تصاویرى که توسط اینجانب گرفته شده اینروزها استفاده میشه. بعضا دوستانى رعایت حق مولف میکنند و دربیشتر مواقع هم نه. در کل سرى تصاویرى از ایشون در آرشیوم دارم که اگر به درد کسى خورد خوشحال میشم در اختیارشون بزارم.

تکمله: الآن که به مجموعه گفتگوهایم با ایشان نگاه میکنم ایشون به روند وفرآیندطراحى معمارى آنچنان که اینروز ها باب است و حتى سنگش را معماران جوان ایران هم به سینه میزنند، اعتقادى نداشتند. در کل روش خودش را داشت. یک رویکرد جزمى در مایه هاى اینکه گوش کن ببین من چى میگم این درسته و لاغیر. در کل اما صداقت معمارانه داشت، چیزى که چه بسا این روزها در تمام دنیا حکم کیمیا دارد. روحش قرین رحمت

/ 0 نظر / 5 بازدید