اربابان حلقه ها ١؛ حلقه بصیرت*

توضیح: در سرى یادداشت هایى سعى خواهم کرد محافل فکرى را که در حال حاضر، دنیاى معمارى ایران را جهت مى دهند، حال به زعم خودم، معرفى و آسیب شناسى کنم. --------

اگر به مطالعه ترجمه مطالب شبه فلسفى در حوزه معمارى علاقه داشته اید، تا بحال حتما اسم آرش بصیرت به گوشتان خورده یا گزارتان به تارنماى اتووود افتاده است. مجموعه ا جالب توجه که عمدتا رویکردى روشنفکرى به معمارى دارد و سردبیر آن مترجم مطالبى است با چاشنى فلسفه و البته مرتبط با معمارى. در این نوشتار این شخص به طور سمبلیک نماینده رویکردى با تمابلات شبه روشنفکرى در حوزه نظرى معمارى ایران لحاظ میشد. ایمان رئیسى، معمار/پژوهشگر معمارى/ریاست گروه معمارى آزاد قزوین، در مورو او میگوید؛ "شاید بیش از سه سال است که با شخصیتی به نام آرش بصیرت آشنا شده ام و در این مدت رابطه ای بین ما شکل گرفته که فقط با پدیده ای به نام مدرنیسم دیجیتالی قابل توجیه است. دقت و پشتکار آرش در ترجمه و ارتباط بسیار خوبش با همکاران مرا در این مدت شیفته ی خود کرده است. وبسایتی هم که راه انداخته اند، با همکاری دوستان بسیار عزیز شیرازی، امروز به جرات می توانم بگویم که بهترین نمونه در زمینه ی تخصصی خود است. ترجمه ها و نوشته های او هم واجد ارزش است و امیدوارم همواره در این مسیر موفق و شاد باشند.در این مدت چندین بار اتفاق افتاده که برای این دوست نادیده وقت بگذارم و خواسته هایش را چون مشق شب انجام دهم...." این "دوست نادیده" اما همه جا هست از جایگاه سخنران اصلى سمینار زن، معمارى و شهر گرفته تا جلسه نقد فیلم بتمن، از مجله فلسفى/روشنفکرى گرفته تا تولید فیلم مستند در مورد معماران پیشکسوت ایرانى، از جلسات آزاد درسگفتار تا هیات علمى رسمى دانشگاه آزاد و البته پاى ثابت جلسات فلسفى اى که اینروزها به نوعى مد شده است. گروهى از معماران جوان ٣٠-۴٠ ساله کارهایشان را با او کرکسیون میکنند و البته او ترجیح میدهد در سایه باشد و در مقام هدایتگر فکرى حرکت کند.

آرش بصیرت مدرک کارشناسی خود را در رشته عمران و از دانشکاه ازاد واحد یاسوج (1381) و مدرک کارشناسی ارشدش را در رشته شهرسازی از دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی(1385) اخذ نموده است. در پروفایلش در تارنماى اتووود خود را حائز "نگاه راهبردى" میداند و اعلام میکند که به سیستم آکادمیک سوء ظن دارد: "نگاه راهبردی وی به حوزه عمومی و سیاست در کنار سوظن اش به اکادمیِ ایرانی موجب گردیده است بخش در خوری از تجربیات نوشتاری اش را به روزنامه ها منتقل نماید...". ظرفیت هاى وى در ایجاد بسترهاى شبه روشنفکرى (از نوع موسساتى مانند رخداد تازه و پرسش) و عدم جاه طلبى آشکار در کنار قلم و قدرت انتخاب و ترجمه آثار مرتبط با نگاه راهبردیش به وى پتانسیل رهبرى گروهى را داده که در حال گسترش است. معمارانى همچون تغابنى که دغدغه بروز چهره اى شبه انتلکتوئل از خود دارند در حلقه فکرى بصیرت و تحت پدرخوانگى معنوى/فکرى وى قرار دارند. توسعه این تفکر با روند حاصل از تحولات اینروزهاى جامعه ایران و جذب کارفرماى دولتى و خصوصى به این سیاق بیان خویشتن بسیار محتمل است... پس منتظر شنیدن نام "آرش بصیرت" ها بسیار بیشتر از گذشته باشید.

------ پینوشت http://www.etoood.com/Profile.aspx?MyKey=334

http://onsa.persianblog.ir/post/522/

* این نوشتار به طور سمبلیک نگاشته شده است

/ 0 نظر / 3 بازدید