دعوت به همکارى

دوستانى که معمارى میخوانند یا خوانده اند، انگلیسى معمارانه آکادمیک را خوب بلدند، به نوشتن علاقه مندند و به اینترنت مناسب دسترسى دارند، کار تیمى بلدند و با سلسله مراتب مشکلى ندارند، زود یاد میگیرند و حوصله دارند، حداقل ٢٠ ساعت خالى در هفته دارند و با برنامه ریزى مشکلى ندارند، سحرخیز هستند و از تئورى معمارى لذت میبرند، حرفه اى هستند و مشکل انگیزه ندارند.

این آدم ها یک نظر خصوصى با اطلاعات تماس اینجا قرار دهند

/ 0 نظر / 5 بازدید